The Boots - med rötterna i 60-talsmyllan!
© 1999 - 2016 by Roland Nordin - All rights reserved - Webmaster: Roland Nordin
© Jan 1999 Redaktör: Roland Nordin Omarbetad: 2009 och 2011 Uppdaterad 9 Juni 2017
Site in English